prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - 2019 - mars

Månad: mars 2019

Skicka din tanke

Posted on mars 29, 2019 in dhl

Skicka din tanke

Alla tycker om att få paket, kanske särskilt när man vet att man ska få ett paket. Så kan det faktiskt vara, den där förväntan är en känsla som sitter i och som man vill tillbaka till. Det kan vara julklappen eller födelsedagspresenten men också något man beställt på nätet och bara sätt på bild. Det är också kul att skicka paket. Något man sålt eller ger bort, slå in det och lämna paketet ifrån sig gör man ofta med en känsla av lättnad. George Orwell lär ha sagt ”a parcel is an act”. Förmodligen menade han just så också; ett paket kan vara en handling, en utsträckt arm genom geografin från en person till en annan. Men han kan också ha tänkt på tanken som omvandlas till en handling, själva transformationen mellan idé och handling. Då representerar paketet den svårdefinierade och, så att säga, mellanliggande handlingen som inte har något bestämt syfte. Paketet färdas med sin last enbart därför att en tanke har omvandlats till handling men ännu ej sett resultatet av den samma. Men kanske menade Orwell snarare att ett paket är en aktion, något som ligger närmare att till exempel statuera ett exempel, visa vad man står för, en identifikation av själva personen och i så fall skickar man paket av en mer personlig och representativ orsak.

Nå fram

Hur det nu är med den saken så går det inte att komma ifrån att det är en handling som uttrycker vilja eller tvärtom och att vara mottagare av ett paket är nästan alltid en spännande och förväntansfull upplevelse. Att skick paket med dhl är därför kanske faktiskt en aktion, ett sätt att förmedla sig själv och vad man står för och i en tid av massivt informationsflöde och mediebrus kanske en av få saker som når fram till sin mottagare.

Bevara dina klockor

Posted on mars 24, 2019 in Urmakare

Bevara dina klockor

Jag tycker att det finns många anledningar till att spara och bevara det som går. Dels så sparar man på miljön, i en värld där vi konsumerar alldeles för mycket kan man så långt det går försöka spara och rädda de saker som går istället för att kasta och köpa nytt. En annan anledning kan vara att man sparar in pengar, istället för att köpa nytt kan det ibland kosta hälften att laga. En tredje anledning är att det är viktigt att många hantverksyrken får leva kvar. Urmakare är ett exempel på ett gediget hantverksyrke där det kräv ett stort kunnande. Om man inte nyttjar dom tjänster som finns kommer hantverksyrken undan för undan att försvinna. Därför är det oerhört viktigt att försöka stödja och bevara dem.

När man har en klocka som man tycker om vill man givetvis gärna försöka använda den så länge det går. Kanske har man en klocka som inte kostat så speciellt mycket att köpa men som man tycker mycket om och som inte går att köpa ny. Eller så kanske man har fått en klocka i födelsedagspresent från vänner och familj och den har ett stort affektionsvärde för en. Eller så kanske man har fått en klocka i arv från morfar eller farmor som man gärna vill besvara och föra vidare ner i generationerna. Anledningarna till att vilja laga kan vara många och ett tips är att gå och fråga om råd och få ett kostnadsförslag innan man bestämmer sig för att slänga. Mattssons Urservice är ett exempel på en urmakare som varit verksam under lång tid. Här är de dessutom specialiserade på golv- och väggur vilket gör att man känna sig trygg i att lämna in sin klocka här. De kan också reparera fick- eller armbandsur. Har du en klocka som är trasig och ligger och skräpar till ingen nytta så be dem kika på dem och få ett kostnadsförslag.