prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: advokat

Kategori: advokat

Advokaten backar upp dig i ur och skur 

Posted on juli 26, 2020 in advokat

Arvika, en liten tätort nordväst om Karlstad på 14 000 invånare, tycks vara ganska förskonat från brott och kriminalitet. Men visst är det inte helt och hållet lugnt och tillfreds, även om det säkert är lugnare än i storstäderna. Enligt Brottsplatskartan.se, som sammanställer Polisens utryckningar, är de vanligaste brotten i Arvika rattfylleri och misshandel. Arvika är dock ganska tryggt för de flesta. Man kanske därför tänker sig att en advokat i Arvika sitter och rullar tummarna hela dagarna och att “brottmål arvika” inte direkt är den vanligaste googlingen. Men precis som det gör överallt existerar även livet i Arvika, och det finns många anledningar till varför man behöver hjälp av en advokat.  

 

Allmänbildade experter 

En advokat har du nytta av i många sammanhang. Inte bara om du råkar i trubbel med lag och ordning. Det är inte fel att ha en advokat vid sin sida som allmän rådgivare, de är ju trots allt ganska allmänbildade. Men framför allt kan du få juridisk experthjälp inom flera krångliga områden som många dessvärre behöver komma i kontakt med. Det kan till exempel vara vårdnadstvister efter en skilsmässa. Det kan vara avtalskonflikter i samband med arbete eller affärsuppgörelser. Men det kan också vara civilrättsliga frågor eller konkursansökningar, och mer därtill.  

 

Praktiska ombud 

För det behöver faktiskt inte vara så att det måste vara ett brott med i bilden för att man ska behöva kontakta en advokat. Om vi tar vårdnadstvisten som exempel, som hamnar inom familjerätt, är det rätt skönt att ha en advokat som juridiskt ombud. Det är mycket känslor inblandat och man kanske inte är redo att sköta förhandlingar med en expartner. Advokaten står på din sida i ur och skur och kommer kämpa med näbbar och klor för att du ska få det du har rätt till, oavsett om det handlar om vårdnad, skadestånd eller rätt i avtal.  

 

Söker du asyl i Sverige?

Posted on juni 25, 2019 in advokat

Söker du asyl i Sverige?

Ordet asyl kommer av latinets asylum och betyder fristad. Asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige och rätt till dagpenning. När det gäller t.ex. asylrätt i Göteborg finns det advokater som är specialister på sådana frågor. Där får du hjälp med att söka asyl. Det finns advokater som talar både arabiska och engelska, så att allt blir rätt från början. Det är tryggt att kunna få prata sitt eget språk. Ett bra länktips är: https://advokatfirmanop.se/sv

 

Ensamkommande barn

Migrationsrätt handlar om en utländsk medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Många flyktingbarn kommer till Sverige ensamma. Som barn räknas personer under 18 år. I vissa fall har de rätt till juridisk hjälp som då bekostas av staten. Har man inga släktingar här är det extra viktigt att man kan få hjälp med migration och asyl av en duktig jurist som är engagerad och kunnig.

 

Förena familjen

Har man kommit hit som flykting och har släktingar som vill komma till Sverige kan man anlita en advokat och få hjälp med att återförena familjen. Då kan dina närstående familjemedlemmar också få komma hit. För dem som flytt från krig och förföljelse är det en stor trygghet att kunna få hit sin make eller fru, sina barn, föräldrar eller syskon. Många oroar sig också för sina släktingar som är kvar utomlands, och det är en stor lättnad att få träffas igen.

 

Man kan överklaga beslut

Har man fått avslag på sin asylansökan och tycker att beslutet har tagits på felaktiga grunder, kan man överklaga beslutet. En bra jurist ser till ditt bästa och hjälper dig med skrivelser och myndighetskontakter. Även vid beslut om utvisning finns det möjlighet att överklaga. Andra ärenden kan gälla rätt till dagpenning, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Får du rätt hjälp, kan du snabbare komma in på studier och arbetsmarknad.