prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: advokat

Kategori: advokat

Söker du asyl i Sverige?

Posted on juni 25, 2019 in advokat

Söker du asyl i Sverige?

Ordet asyl kommer av latinets asylum och betyder fristad. Asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige och rätt till dagpenning. När det gäller t.ex. asylrätt i Göteborg finns det advokater som är specialister på sådana frågor. Där får du hjälp med att söka asyl. Det finns advokater som talar både arabiska och engelska, så att allt blir rätt från början. Det är tryggt att kunna få prata sitt eget språk. Ett bra länktips är: https://advokatfirmanop.se/sv

 

Ensamkommande barn

Migrationsrätt handlar om en utländsk medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Många flyktingbarn kommer till Sverige ensamma. Som barn räknas personer under 18 år. I vissa fall har de rätt till juridisk hjälp som då bekostas av staten. Har man inga släktingar här är det extra viktigt att man kan få hjälp med migration och asyl av en duktig jurist som är engagerad och kunnig.

 

Förena familjen

Har man kommit hit som flykting och har släktingar som vill komma till Sverige kan man anlita en advokat och få hjälp med att återförena familjen. Då kan dina närstående familjemedlemmar också få komma hit. För dem som flytt från krig och förföljelse är det en stor trygghet att kunna få hit sin make eller fru, sina barn, föräldrar eller syskon. Många oroar sig också för sina släktingar som är kvar utomlands, och det är en stor lättnad att få träffas igen.

 

Man kan överklaga beslut

Har man fått avslag på sin asylansökan och tycker att beslutet har tagits på felaktiga grunder, kan man överklaga beslutet. En bra jurist ser till ditt bästa och hjälper dig med skrivelser och myndighetskontakter. Även vid beslut om utvisning finns det möjlighet att överklaga. Andra ärenden kan gälla rätt till dagpenning, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Får du rätt hjälp, kan du snabbare komma in på studier och arbetsmarknad.