prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: begravningsbyrå

Kategori: begravningsbyrå

Begravningar och farväl

Posted on juni 25, 2020 in begravningsbyrå

I den bästa av världar hade man fått ta farväl av sina nära och kära innan de går bort. Nu är ju detta inte alltid fallet även om det är önskvärt. Olyckor sker ofta inom loppet av några sekunder. Det är många som på detta sätt rycks bort utan att de har fått en chans till att ta farväl. Inte heller har de som lämnas kvar fått någon förvarning. Det kan vara extra smärtsamt. Om det skulle vara fallet är det oerhört viktigt att sorgen och saknaden inte tar över. Allt som ska ordnas runt omkring klarar en begravningsbyrå av. Det ger distans. De viktigaste frågorna ställs av begravningsbyrån och sedan sköter de resten. 

 

Olika kulturer 

Malmö är en stad där det bor människor med flera olika kulturer från andra länder. Anlitar man en begravningsbyrå i malmö har de full respekt för dessa traditioner och kulturer. Alla begravningsentreprenörer arbetar med lyhördhet och kunnande. Det är alltid kunden som är i fokus och de har god kännedom om hur man möter människor i deras sorg. Inga skillnader görs oavsett till vilken plats och ceremoni begravningsföljet går. Här märks ingen skillnad på vilket land man kommer ifrån eller vilken hudfärg man har. Inte heller är det någon som frågar om politisk eller religiös åskådning. En viloplats även för de levande. 

Lite att tänka på vid en begravning 

Man väljer först begravningsceremoni. Därefter bör man fundera på om det kommer att behövas övernattning. Datum för själva ceremonin ska bestämmas. Vilken musik man vill ha och om det ska vara solister. Därefter tittar man på kistor och urnor. Efter det är det dödsannons och minnesrum som kan komma i fråga. Hur ska det dekoreras? Vilka slags blommor? Behövs det programpunkter? Man behöver välja gravsten och göra försäkringsinventering. Annat att tänka på kan vara att avsluta sociala medier och planera själva begravningen.