Bouppteckning i Sölvesborg

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsdagen och måste registreras hos Skatteverket. Det man gör vid en bouppteckning är att sammanställa den avlidnes tillgångar och skulder. Ibland är skulderna större än tillgångarna och då räcker det med att göra en dödsboanmälan i stället. 

Finns det maka, make eller sambo kvar gör man även en bodelning, och finns det äktenskapsförord eller samboavtal utgår man från dessa. Det är de personer som är arvingar till den avlidne som är ansvariga för att det upprättas en bouppteckning. Som arvinge får man inte utföra bouppteckningen, utan det måste vara någon utomstående som exempelvis en vän till den som har avlidit. Fast vanligt är att man tar hjälp av en familjerättsjurist eftersom det är viktigt att man tar hänsyn till kontrakt, äktenskapsförord och andra dokument.

 

 

En bouppteckning ska undertecknas av två oberoende förrättningsmän

När bouppteckningen är gjord ska det hållas ett förrättningsmöte där resultatet av bouppteckningen meddelas. Alla dödsbodelägare har rätt att närvara vid detta möte, men det måste även finnas minst en förrättningsman på plats som bevakar och säkerställer att allt går rätt till. Innan man sedan skickar in bouppteckningen till Skatteverket ska den godkännas och undertecknas av två oberoende förrättningsmän.

Det finns flera fördelar med att ta hjälp av en familjerättsjurist vid upprättande av en bouppteckning. Dels kan man vara säker på att den blir utförd på rätt sätt enligt lagen och den avlidnes vilja då hänsyn tas till testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Men man undviker många gånger också tråkiga konflikter mellan arvingar, vilket annars lätt uppstår. Vill man ha hjälp med bouppteckning i sölvesborg ska man kontakta en jurist specialiserad på familjerätt. Hur mycket det kostar att anlita en jurist beror på hur många timmar den tar att utföra allt, men de flesta jurister brukar kunna ge en ungefärlig uppskattning om priset i förväg.