prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: dhl

Kategori: dhl

Skicka din tanke

Posted on mars 29, 2019 in dhl

Skicka din tanke

Alla tycker om att få paket, kanske särskilt när man vet att man ska få ett paket. Så kan det faktiskt vara, den där förväntan är en känsla som sitter i och som man vill tillbaka till. Det kan vara julklappen eller födelsedagspresenten men också något man beställt på nätet och bara sätt på bild. Det är också kul att skicka paket. Något man sålt eller ger bort, slå in det och lämna paketet ifrån sig gör man ofta med en känsla av lättnad. George Orwell lär ha sagt ”a parcel is an act”. Förmodligen menade han just så också; ett paket kan vara en handling, en utsträckt arm genom geografin från en person till en annan. Men han kan också ha tänkt på tanken som omvandlas till en handling, själva transformationen mellan idé och handling. Då representerar paketet den svårdefinierade och, så att säga, mellanliggande handlingen som inte har något bestämt syfte. Paketet färdas med sin last enbart därför att en tanke har omvandlats till handling men ännu ej sett resultatet av den samma. Men kanske menade Orwell snarare att ett paket är en aktion, något som ligger närmare att till exempel statuera ett exempel, visa vad man står för, en identifikation av själva personen och i så fall skickar man paket av en mer personlig och representativ orsak.

Nå fram

Hur det nu är med den saken så går det inte att komma ifrån att det är en handling som uttrycker vilja eller tvärtom och att vara mottagare av ett paket är nästan alltid en spännande och förväntansfull upplevelse. Att skick paket med dhl är därför kanske faktiskt en aktion, ett sätt att förmedla sig själv och vad man står för och i en tid av massivt informationsflöde och mediebrus kanske en av få saker som når fram till sin mottagare.