prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: energi

Kategori: energi

Mät din energiförbrukning

Posted on juni 5, 2019 in energi

Mät din energiförbrukning

Energideklaration måste göras när ett hus ska säljas eller inom 2 år när ett nybyggt hus ska tas i drift eller hyras ut om det är över 50 kvm och tempererat över 10 grader. När ett hus ska byggas ska man först och främst göra en energiberäkning. Då måste huset hålla minst energiklass C för att få uppföras. Skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration är att en energideklaration innehåller faktiska, uppmätta värden för energi i ett hus under en tolvmånadersperiod. Skulle det inte finnas några uppmätta värden, kan det gå att göra en energideklaration baserad på beräknade värden. Det finns i hela landet konsulter som har bred erfarenhet av att jobba med frågor som gäller energi, fukt och byggnadsteknik.  Energideklaration måste utföras av en certifierad energiexpert och ska förnyas vart tionde år.

 

 

Energideklaration behövs i många fall

Beslut om att man måste göra energideklaration kom år 2006 för kommersiella byggnader och år 2009 för småhus. Har man byggnader som används av allmänheten och som har en yta över 250 kvm ska man också göra energideklaration. Sådana byggnader kan t.ex. vara butiker, lokaler, skolor, sporthallar, hotell och industribyggnader. Anledningen till att man har infört kravet på energideklaration är att det är viktigt att de miljövänliga och energieffektiviserande åtgärder man vidtar också blir ordentligt dokumenterade.

 

Konsulter hittar dolda fel

Förutom att göra energideklarationer sysslar konsulterna också med täthetsprovning av hus, boendekomfort och energiåtgång. Otäta hus drar mycket energi, och det finns all anledning att se till att läckor tätas. Fuktsäkerhet är ett annat viktigt område som bör tänkas på när du bygger eller köper hus. Givetvis vill vi slippa få problem med fukt och mögel, och speciellt när man köper hus är det något att verkligen se upp med. Med en värmekamera gör man termografering, och kan på så sätt hitta dolda fel.

Det kan vara en god investering att anlita en kunnig energiexpert, för att undvika negativa överraskningar.