prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: förskola malmö

Kategori: förskola malmö

Söker du en förskola i Malmö?

Posted on augusti 30, 2021 in förskola malmö

Att gå i förskolan ska vara roligt, lärorikt och tryggt för barnen. Det är viktigt att barnen får möjlighet att utvecklas. På en förskola lär sig barnen olika saker och utvecklas genom att leka, utforska och skapa. Det kan vara på egen hand eller tillsammans med andra barn som går på förskolan. Barnen få även göra mycket tillsammans med vuxna som tar hand om dem med ett pedagogiskt förhållningssätt.

När det gäller förskolor finns det både kommunala och fristående skolor att välja på. En fristående förskola kan drivas av exempelvis en stiftelse, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i form av kooperativ. Samma regler gäller huvudsakligen för friskolor som för kommunala skolor. 

I Malmö finns det till exempel en förskola som arbetar med Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Pedagogiken är kanske ny för dig, men själva namnet ger dig nog en tanke på vad det handlar om. Läroplanens mål nås bland annat genom friluftsliv och utomhuspedagogik. Barnen på en I Ur och Skur förskola i malmö vistas mycket ute i naturen. Barnen lär sig allemansrätten och annat som är viktigt för framtiden. 

 

 

Vad finns det för fördelar med att vistas ute i naturen?

Både barn och vuxna behöver vara ute i naturen och det finns många fördelar med att vara ute och röra på sig. Barnen blir bättre på att koncentrera sig jämfört med barn som är mycket stillasittande inomhus. Det är bra för både kroppen och knoppen att vara ute ute och springa, studera växter, odla grönsaker, källsortera, med mera.

På en I Ur och Skur-förskola får barnen vara ute till stor del i alla väder. Naturen utmanar till lek och äventyr och möjlighet till ökat lärande ges. Leken är viktig för barnen och skogen ger fantasin stora möjligheter. Barnen tränar muskler, balans, smidighet och får god kroppsuppfattning, med mera.