Köp inför reparation

En verkstad som arbetar med att reparera lastbilar kan använda sig av lastbils delar som man fått på flera olika sätt. Som återkommande kund av lastbils delar i jönköping har man ofta avtal med säljaren så att man kan få rabatter och en bra service. Man kanske till och med har en egen kontaktperson som man använder sig av. Det händer även att kunden önskar att man hittar en begagnad del till ett billigare pris. Då finns det register som man kan söka i för att hitta en sådan. Men ibland väljer även kunden att själv köpa in de lastbils delar som behövs och det enda verkstaden gör då är att montera dem.  

 

Lagra vissa delar  

För att smidigt och snabbt kunna utföra reparationer så har oftast verkstaden vissa lastbils delar hemma på lagret. Det kan röra sig om packningar, slangar och annat som ofta behöver bytas och som tar onödig tid att beställa. Men det man i stort sett satsar på vid lagring är endast de lastbils delar som inte tar för mycket plats eller som kostar mycket per del. Det är en god service att snabbt kunna utföra reparationer. Men samtidigt måste man hitta den perfekta balansen eftersom lagerhållning kostar mycket för verkstaden.  

 

 

Behålla sina kunder

Det finns många olika variabler som spelar in för att hålla kunderna nöjda när man arbetar med reparationer av lastbilar. Dels behöver man erbjuda kunden den tillgång den önskar när det gäller lastbils delar. Det handlar även om att ha en bra tillgänglighet för reparationer av såväl planerat slag som av akuta. Utöver det behövs en god kundkännedom om kundens behov och fordon. Det underlättar för kunden om verkstaden sparar notiser om utförda reparationer och vilka fordon som kunden har. Då behöver inte kunden själv berätta historik och om eventuella problemområden vid varje kontakt.