Modulhus för olika verksamheters behov av tillfälliga lokaler

Ibland uppstår ett behov av större lokaler i en organisation. Det finns mängder av anledningar till att behovet uppstår men till exempel kan det handla om att företaget växer eller att de befintliga lokalerna behöver renoveras. Oavsett anledning så finns det ett mycket smidig och snabbt sätt att lösa bristen på yta, det handlar om modulhus.

Modulhus erbjuder tillfälliga lösningar av hög kvalitet

Ett modulhus kan anpassas efter de behov som finns i organisationen och kan placeras i direkt eller nära anslutning till den befintliga företagsbyggnaden. Istället för att lägga dyra pengar på en annan tillfällig lösning så kan du med ett modulhus täcka exakt de behov som finns under precis så lång tid som den tillfälliga lokallösningen behövs.

Ett företag som länge arbetat med att uppfylla behov 

PCS Modulsystem är ett företag som i över 20 år har byggt modulhus till kunder från olika branscher. De erbjuder till exempel modulbyggnader som bland annat kan fungera som kontor, förskolor, skolor, boenden, vårdavdelningar, lager, fritidscenter och verkstäder.

PCS Modulsystem erbjuder temporära lösningar på modulbyggnader som uppfyller alla rådande byggnormer och krav på god service. 

Hyr bara så länge det finns behov för den tillfälliga lokalen

För att hyra ett av PCS modulhus behöver du inte heller veta exakt hur länge det finns behov för den extra lokalen, tack vare att de är flyttbara och snabbt kan monteras samman ges full flexibilitet. De hyr ut under kort eller lång tid och tar därefter hand om modulerna om den bästa lösningen inte är att köpa dem, vilket också är möjligt. 

Full service från ett och samma företag

PCS Modulsystem står själva för hela produktionskedjan och kan därför hjälpa till med allt från projektering till montering och byggnadsentreprenad. De ger snabb service till ett konkurrenskraftigt pris, vare sig det handlar om ett hyres- eller köpekontrakt.