prsurfing.se

Allt från Malmö till Stockholm. Vi skriver om lokala företag

Home - Category: Testamente

Kategori: Testamente

Få sinnesro genom att upprätta testamente

Posted on oktober 24, 2019 in Testamente

Få sinnesro genom att upprätta testamente

Få vill gärna tänka på dagen då de ska lämna detta liv. Men det kan finnas en tröst och trygghet i att veta att man förberett sig så gott man kan och vidtagit alla åtgärder för att göra den tiden så enkel som möjligt för ens efterlevande. En grundläggande del av detta är att planera sin begravning, och en annan att skriva ett testamente. Ett testamente upprättas när man vill frångå den legala arvsordningen och/eller ett arv ska utgöra enskild egendom. Upprättar man sitt testamente tillsammans med en juristbyrå kan man känna sig trygg i vetskapen att ens sista önskningar kommer efterlevas.

 

När du inte vill följa arvsordningen

Om man är gift ärver ens make/maka, såvida inte särkullsbarn finns. Då är det dessa som ärver. Samboskap är mycket vanligt i Sverige, men vid dödsfall tillfaller arvet inte sambon om inte testamente finns. Den legala arvsordningen är då istället barn-föräldrar-syskon-morbror/moster/farbror/faster. För att kringgå denna ordning måste ett testamente upprättas. Du kan även välja att testamentera delar av eller hela ditt arv till en speciellt utsedd person du inte är släkt med, eller till en förening eller välgörenhetsfond. Om du vill försäkra dig om att ärvd egendom inte tillfaller barnens make/maka vid händelse av skilsmässa kan ett testamente också vara till hjälp.

 

 

Ett giltigt testamente

För att ett testamente ska vara juridiskt gällande finns det vissa regler som ska följas. Testamentet måste bevittnas av två opartiska personer, för att försäkra att det är du som skrivit under testamentet och att du gör det av egen vilja. Det är viktigt att originalet sparas. En kopia inte är tillräckligt! En juristbyrå kan hjälpa dig med förvaring av ditt testamente tills det behövs. Här kan du läsa mer om hjälp med att skriva och förvara testamente: https://www.nordinsjuristbyra.se/.