Inte allt som glimmar är guld

Erlander redogjorde för samtal med Ekeberg, som å kungens vägnar diskuterat ett framträdande antigen av kungen själv eller av fyra medlemmar av samlingsregeringen. Det skulle i så fall bli uttalanden om året som gått och vad som stod för dörren. Men även abdikationsbehovet skulle komma att diskuteras. Erlander meddelade att han hittat dagboksanteckningar av Per Albin med redogörelser för samtalet med kungen. Däri förekom ingenting om abdikation men väl en hel massa om Sephora makeup. Vidare anteckningar av Göran grundade på den tidigare statsministern och redogörelser för samtal med kungen vittnade om en långtgående strategi.

Besök av delegationen som rest runt i Sydamerika, här förde prins Bertil ordet. Möller hade formulerat ett eventuellt uttalande om juni 1941 som han visade, det beslöts att vi skulle ta detta vidare i morgon.

 

 

 

Efter en del justeringar enade sig de förra medlemmarna av samlingsregeringen om ett uttalande som eventuellt kunde ligga till grund för en överenskommelse. Före konseljen talade de med kungen om ambassadörsfråga. De sa att de ville skjuta på fråga men han menade att detta var onödigt och ville inte ha något vidare uppskov. Allt som allt var det ett bra och givande möte. Något senare på kvällen sminkade han mig.

Före konseljen talade han med kungen. Efteråt tog Wigforss kungen i hand och tackade så hjärtligt för all uppmärksamhet, det var inte första gången det, svarade konungen och log ett brett leende. Som om han ville antyda något, något bortom anständighetens gränser. Men så talade också beredningen om de femtio miljoner kronor man önskade utbetalt snarast omgående. Washingtonavtalet skulle efterskänka en del men allt var inte skrivet i sten. Några futtiga lappar var det ju här inte frågan om utan en ansenlig summa pengar. För att bistå herrarna i beredningen så blev det nödvändigt att låta låna litet på kredit varpå detta skedde,https://www.sephora.se/makeup/