AFA Försäkring – trygghet för dig som statligt anställd

24 november 2022 Julia Zsiga

Som statligt anställd är det viktigt att känna sig trygg i sin anställning. AFA Försäkring erbjuder en rad olika försäkringar som ger både ekonomisk trygghet och rehabiliteringsstöd. I denna artikel kommer vi att titta närmare på AFA Försäkring och hur deras tjänster kan hjälpa dig som statligt anställd.

Vad är AFA Försäkring?

AFA Försäkring är en arbetsgivarfinansierad försäkringsorganisation som bildades år 1917. Organisationen har som mål att erbjuda försäkringar som ger både ekonomisk trygghet och rehabiliteringsstöd för anställda inom den offentliga sektorn. AFA Försäkring ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivarverket, Pacta och Sobona.

Vilka försäkringar erbjuder AFA Försäkring?

AFA Försäkring erbjuder ett brett utbud av försäkringar som riktar sig till anställda inom den offentliga sektorn. Bland annat erbjuder AFA Försäkring följande försäkringar:

  • Grupplivförsäkring – en försäkring som ger ekonomisk trygghet för din familj om du skulle avlida.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring – en försäkring som ger ekonomisk ersättning vid sjukdom eller olycksfall.
  • Rehabiliteringsförsäkring – en försäkring som ger stöd och hjälp vid rehabilitering efter sjukdom eller skada.
  • Yrkeslivförsäkring – en försäkring som ger ekonomisk ersättning vid förlorad arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall.

image

Hur kan AFA Försäkring hjälpa dig som statligt anställd?

Som statligt anställd kan det vara lätt att känna sig osäker i sin anställning. Med AFA Försäkring kan du dock känna dig tryggare. Genom att teckna en eller flera försäkringar hos AFA Försäkring kan du säkerställa att du och din familj har ekonomisk trygghet om något skulle hända dig. Dessutom erbjuder AFA Försäkring rehabiliteringsstöd, vilket kan vara till stor hjälp om du skulle drabbas av sjukdom eller skada som påverkar din arbetsförmåga.

Hur tecknar man en försäkring hos AFA Försäkring?

Som anställd inom den offentliga sektorn kan du teckna en försäkring hos AFA Försäkring genom din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare som ansvarar för att teckna försäkringar åt dig som anställd. Det innebär att du som anställd inte behöver göra några särskilda åtgärder för att teckna en försäkring hos AFA Försäkring.

Fler nyheter

31 oktober 2022

Hur lås fungerar